10. april 2018

Puk Damsgård hædres

Puk Damsgård hædres

Fra 1. maj 2018 er Puk Damsgård blevet tildelt Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse for sit litterære arbejde som forfatter. "Jeg tror aldrig, jeg har været så overrasket og stolt. Det er en af de største anerkendelser en forfatter kan opnå, og jeg er virkelig glad for, at mine bøger om et emne, der nok virker langt væk fra vores hverdag, er blevet taget så godt imod alle vegne - og at Statens Kunstfond nu finder dem værdige til en hædersydelse," siger Puk Damsgård.
 
"Hædersydelsen er en kæmpe inspiration til at blive ved med at arbejde med historier fra Mellemøsten. Jeg elsker at arbejde med bøgerne, de er min fordybelse og mit åndehul, min flugt fra de nyheder, jeg også selv producerer - i sidste ende er perspektivet og nuancerne vigtigst, hvis vi skal forstå verden omkring os."
 
I begrundelsen for tildelingen skriver Statens Kunstfond bl.a., at selvom det ikke er et særkende, at journalister skriver bøger, er det en sjældenhed, at en forfatter formår at gøre det ubegribelige og gruopvækkende nærværende, som Puk Damsgård gør det. ”Hemmeligheden er ikke kun den kompromisløse research (som har gjort hende til persona non grata i Pakistan og flere gange har været tæt på at koste hende livet), men i lige så høj grad den personlige og prosaiske stemme, som hun investerer i sine bøger.”
 
”Vi ville intet vide om disse menneskers liv, endsige have en chance for at forstå dem, hvis ikke Puk Damsgård havde fortalt os deres historier og ladet dem træde levende frem for os. Derfor skal indstillingen af forfatteren og forfatterskabet forstås helt ordret: Som en hæder til en væsentlig observatør af vores egen tid.”
 
Statens Kunstfond tildeler hædersydelser til kunstnere, ”der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere. Tildelingen sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion.” Det er ifølge Statens Kunstfond også udtryk for samfundets officielle anerkendelse af og taknemmelighed for de værdier, Puk Damsgård har skabt som kunstner, og som har beriget samfundet som helhed.

Gå til News