Danske virksomheder: Vi er for dårlige til onboarding

 
Der er enorme gevinster at hente ved at strukturere sin onboarding bedre. Men vores hjemlige virksomheder halter bagefter, viser den første danske måling af det stærkt trendende ledelsesområde.
 
Målingen, som er lavet af konsulenthuset Moment i samarbejde med analysefirmaet Onboarding Group, viser, at mens næsten ni ud af 10 virksomheder mener, at et struktureret onboarding-program vil øge deres effektivitet, er det kun godt hver tredje, som har sat onboardingen i system.
 
”Onboarding er mere end en buket blomster. Det handler dybest set om følelser. Vejen fra vores nye medarbejder træder ind ad døren, og til hun rent faktisk føler, at de hører til hos os, er ikke noget særligt mange virksomheder håndterer på en struktureret og målrettet måde. Det er synd, for struktureret onboarding kan give enorme gevinster for både effektivitet og fastholdelse”, lyder det fra Moments administrerende direktør, Morten Højberg.
 
Han vurderer, at området vil vokse kraftigt i løbet af de kommende år, når flaskehalse tvinger virksomhederne til både at blive mere effektive og bedre til at holde på nye medarbejdere. Onboarding som ledelsesdisciplin er stadig et relativt nyt begreb herhjemme, og selvom det vinder frem, er mange fortsat umodne i deres tilgang, forklarer han.
 
Hos Onboarding Group, som har udviklet målingen sammen med Moment lyder det fra administrerende direktør, Christian Harpelund:
 
”Vores måling viser, at forholdsvis få har en struktureret tilgang, men den afslører også, at tilgangen ofte er snæver. De fleste lægger f.eks. stor vægt på at introducere nye medarbejdere til reglerne, mens der er meget lidt vægt på at introducere kulturen”, siger Christian Harpelund.

Målingen viser, at mens 35 procent i høj eller meget høj grad har faste processer til at introducere virksomhedens regler, er det blot 22 procent, som i høj eller meget høj grad har processer på plads til at introducere kulturen.

Målingens resultater
 
Her er bl.a. spurgt ind til graden af virksomhedernes struktur på onboarding-processerne.
  • Hele 88 procent angiver, at de i høj eller meget høj grad vurderer, at et struktureret onboarding-program vil øge virksomhedens effektivitet
  • Kun 30 procent angiver, at de i høj eller meget høj grad har et struktureret onboarding-program.
Målingen er foretaget i oktober - november 2015 blandt 226 ledere og HR-ansvarlige. 74 procent af respondenterne repræsenterer virksomheder med minimum 100 medarbejdere.
 
Hvad er onboarding?
Onboarding – også kendt som organisatorisk socialisering – beskriver de mekanismer, der sikrer, at nyansatte tilegner sig den nødvendige viden, de nødvendige evner og den nødvendige adfærd, der skal til, for at trives og performe i en virksomheden. Man opdeler tilgangen til onboarding i seks elementer:
  • Kultur
  • Netværk
  • Kompetencer
  • Regler
  • Samarbejde
  • Resultater
Disse elementer er alle lige vigtige for medarbejderens og virksomhedens fortsatte tilfredsstillende samarbejde.

”Onboarding er stærkt underprioriteret, når man ser på den værdi, det faktisk giver at integrere nye medarbejdere godt i virksomheden”, argumenterer Morten Højberg og Christian Harpelund samstemmende. De har sammen skrevet bogen ”Onboarding – flyvende fra start”, hvor de giver en grundig gennemgang af, hvordan man udnytter onboardings enorme potentiale. Via forskning inden for disciplinen, best practice, cases fra dansk og internationalt erhvervsliv og ikke mindst deres egne erfaringer viser de, hvordan virksomheder kan udvikle og implementere onboarding-programmer, der har dokumenteret effekt på bundlinjen.
 
Større loyalitet, stærkere engagement, bedre fastholdelse og – ikke mindst – kortere tid fra første arbejdsdag til fuld performance er blot nogle af de gevinster, der kan høstes.TOP  ▲
Onboarding
Christian Harpelund, Morten Højberg
At få nye medarbejdere godt ombord har direkte effekt på bundlinjen.
  Onboarding er et fremmedord i de fleste danske virksomheder. Især på direktionsgangen. Mærkværdigt nok. For arbejdet med at Læs mere