Nikolaj Flor Rotne (f. 1971): Cand.pæd.psych., ledelsesrådgiver, foredragsholder og meditationslærer. Leder af Mindfulness Mentor Uddannelsen. Specialiseret i mentoring af ledere og ildsjæle med fokus på indre ro, overblik og handlekraft. I de sidste 15 år har han undervist i mindfulness og bygget bro mellem visdomstraditioner og et engageret samfundsliv.

Er desuden udkommet med bøgerne Mindfulness i pædagogikken, 2011, Everybody Present, der udkom i USA i 2013, samt Fuglen i hånden. En vejviser til indre ro og handlekraft, 2014.

Læs mere på www.stilhedsrevolutionen.dk
TOP  ▲
Bøger af Nikolaj Flor Rotne
Glade børn med kærlighed og grænser
Glade børn med kærlighed og grænser bygger på psykologisk forskning og Læs mere