Thursday d. 4. April 2019

Lodbrogsønnernes død udkommer

Nyudgivelse

Lodbrogsønnernes død udkommer

Tredje selvstændige bind i Lasse Holms succesfulde krimitrilogi om vikingerne.

Forår 873. Rolf og lodbrogsønnerne gør tjeneste i Konstantinopels garde, selvom det volder dem problemer at være underlagt en kristen herre. Da de en nat finder rigets tredjemægtigste mand myrdet, og meget tyder på, at den skyldige er nordbo, begynder et kapløb med tiden.

Gå til kalender
TOP  ▲
Relevante bøger
Tredje selvstændige bind i Lasse Holms succesfulde krimitrilogi om vikingerne. Rolf Læs mere