Retningslinjer for uopfordrede manuskripter


Politikens Forlag modtager meget gerne uopfordrede manuskripter og idéer.
For at spare på papirmængderne foretrækker vi at få materialet tilsendt via e-mail.

Politikens Forlag er delt op i forskellige redaktioner, og afhængigt af dit projekt skal dit manuskript eller din idé sendes til en af nedenstående mails:

Fiktion
manus-fiktion@jppol.dk
Børnebøger
manus-boern@jppol.dk
Nonfiktion
manus-nonfiktion@jppol.dk
 
Forlaget modtager også manuskripter med posten. Vi returnerer ikke manuskripter, der er afleveret i papirform og kan derfor heller ikke tage ansvar for originalmateriale.

Adressen er:
Politikens Forlag
Mrk. ”Manuskript” – Fiktion/Nonfiktion/Børnebøger
Rådhuspladsen 37
1785 København V

Da vi modtager mange manuskripter, kan vi desværre ikke give en uddybende begrundelse på et eventuelt afslag.
I den periode, hvor vi har manuskriptet til overvejelse, foretrækker vi, at det ikke sendes til andre forlag.
 

De hyppigst stillede spørgsmål:

Skal jeg sætte mit manuskript op som en bog på forhånd?
Nej, vi foretrækker at få tilsendt manuskripter, som ikke i forvejen er sat op som bog.

Hvilket format skal jeg sende manuskriptet i?
Vi foretrækker at få manuskripter som Word-dokumenter (.doc eller .docx) eller PDF-filer. Vi modtager således IKKE links til dokumenter på Google Drive, OneDrive, Dropbox eller lignende. Husk, der skal sidetal i dokumentet. For at gøre manuskriptet letlæseligt anbefaler vi, at du bruger skriftstørrelse 12, 1½-2 linjeafstand og 2-3 cm margin.

Kan jeg sende flere manuskripter på en gang?
Vi foretrækker at vurdere et manuskript af gangen.

Hvor færdigt skal projektet være?
Hvis dit manuskript er fiktion (skønlitteratur), er det vigtigt, at det er rettet grundigt igennem, og at du afleverer det, når det er så færdigt som muligt. Tænk på, at vi vurderer manuskriptet ud fra det tilsendte materiale og ikke ud fra eventuelle fremtidige ændringer, idéer og så videre.
Hvis dit manuskript er nonfiktion (faglitteratur), kan du i første omgang aflevere en idébeskrivelse og en synops – meget gerne suppleret med et enkelt kapitel, der viser, hvordan du har tænkt dig, at bogen skal skrives.

Yder redaktørerne rådgivning og sparring i forhold til manuskripter?
På grund af den store mængde manuskripter, vi modtager, kan vi ikke yde rådgivning på dit projekt, medmindre vi antager det, og vi giver derfor heller ikke uddybende begrundelser for eventuelle afslag.

Hvordan ved jeg, om manuskriptet er modtaget?
Du modtager en kvittering umiddelbart efter, du har sendt dit manuskript til os.