Lider du af angst eller kender du nogen, der gør? 

 

Ny bog sætter fokus på behandling af angst. ”Vi skal ikke bearbejde vores følelser. Vi skal lære at lade dem komme – og gå.”


Psykolog Pia Callesen er i disse dage aktuel med bogen Grib livet  Slip angsten, der handler om, hvordan man kan lære at minimere angst med metakognitiv terapi.

Op mod 400.000 mennesker i Danmark lider af angst eller har symptomer på angst. For en del er sygdommen så invaliderende, pga konstant uro, frygt, tankemylder, hjertebanken, søvnløshed og kropsligt ubehag, at det mindsker deres livskvalitet.

I gennem mange år har angst være behandlet med medicin eller forskellige terapiformer, som har haft fokus på at ændre og bearbejde vores tanker til de mere positive, på at meditere for at få tankerne væk eller på at konfrontere vores angst. Men nu viser forskningen, at det er slet ikke den mest hensigtsmæssige og effektive behandling.

Psykolog Pia Callesen fortæller: ”Antagelsen om, at angst er en konsekvens af pres fra omgivelser – job og privat - urealistiske forventninger eller ophobede og ubearbejdede traumer, der vælter en skrøbelig psyke, er et godt stykke fra den fulde sandhed, siger forskningen. Svære negative tanker og følelser er lige så naturlige som glade og positive tanker og følelser. De ophobes ikke i vores sind og fører ikke til angst. Det gør derimod alt det, vi gør ved disse tanker og følelser.”

Forskning, der bygger på årtiers studier ledet af den britiske psykologiprofessor Adrian Wells fra Manchester Universitet, dokumenterer, at den menneskelige psyke regulerer sig selv, hvis vi giver den lov.

Pia Callesen uddyber: ”Sindet er lige som kroppen. Den heler sig selv. Når du har fået en skramme på kroppen, så skal kroppen nok selv sørge for at såret heler. Men det kan den ikke, hvis man hele tiden river såret op. Det er det samme med sindet. Vi skal stoppe med at analysere og bearbejde tanker og følelser – at rive såret op igen – for at få det bedre. Vi skal heller ikke forsøge at undgå tankerne eller udskifte de ubehagelige tanker med realistiske eller mere positive tanker.

Vi skal i stedet lære at lade tankerne – også de negative og de ubehagelige – komme og gå. Vi skal lære at tænke mindre. Det får angsten til at fordufte eller som et minimum til at fylde væsentligt mindre.”

 
Men hvordan lærer man at lade tankerne komme og gå?

Den metakognitive behandlingsmetode har to væsentlige omdrejningspunkter:

1) identifikation af uheldige strategier (vaner), og 2) indlæring af det, som kaldes "afkoblet opmærksomhed".

Fire uheldige vaner er med til at fastholde os i angsten, og de skal identificeres, så man kan blive opmærksom på dem. Ved at identificere de fire uheldige, men almenmenneskelige vaner, bliver ens personlige mønstre tydelige.

Vanerne – eller strategierne, som de også kaldes – har for hver af os til formål at skabe kontrol over tanke- og følelsesmylder og finde løsninger og svar.

De fire vaner/strategier er:

1) at bekymre sig meget,
2) at gruble over og analysere egne tanker og følelser,
3) at holde øje med indre og ydre farer som kropslige og relationelle uregelmæssigheder og
4) at undertrykke tanker, at søge beroligelse, at kontrollere følelser og symptomer og planlægge i meget høj grad.

Problemet med de fire strategier er, at de ikke skaber kontrol og ro på den lange bane – de gør det modsatte: De booster angsten og uroen.

Øvelser er vejen frem hvis du vil slippe for at blive styret af angst

Omdrejningspunkt nummer to i metakognitiv terapi er "afkoblet opmærksomhed", som man lærer gennem en række øvelser, og som har til formål at vise, at man kan have et mere passivt forhold til sine tanker og følelser.

Afkoblet opmærksomhed betyder, at man undlader at fokusere på de tanker, følelser og kropslige fornemmelser, man får. Man skal altså hverken kæmpe for at bearbejde dem eller kæmpe for at få dem til at forsvinde. Man skal bare lære at lade dem være og passivt observere dem uden at lade dem styre ens adfærd og ens liv.

Pia Callesen fortæller: ”Mange bliver overraskede over, at dette rent faktisk er en mulighed. Det kan være svært at forstå, at vi kan have ubehagelige tanker og skræmmende følelser uden at bruge vores kræfter på at bekymre os om dem eller på anden måde beskæftige os med dem. Og lige så svært at forstå, at disse tanker og følelser overhovedet må være i os. Mange af os er vant til at betragte tilstedeværelsen af katastrofeprægede tanker og følelser som selve problemet.

Jeg ved fra studier og årelang erfaring fra hundredvis af klienter, at vi alle kan lære at være afkoblet opmærksomme. Vi er i forvejen afkoblede fra vores tanker det meste af tiden, bare uden at være bevidste om det.”
 
 
PIA CALLESEN
Er uddannet cand. psych.fra Københavns Universitet og ph. d. fra Manchester University, medlem af Depressionsforeningens ekspertpanel.