Så tog jeg hjem
Karin Smirnoff
Syng, levende og døde, syng
Svigt
Karin Slaughter
Sveas søn
Svar på Helgas brev
Summen over engen
Sula
Strengt fortroligt
Karen Cleveland
Stranden om natten
Store små løgne
Stillingen
Meg Wolitzer
Spejlbogen
E. O. Chirovici
Belastning...